Платформата работи с 38 лицензирани доставчика на електроенергия

Разгледай техните основни планове

"Актаел" ЕООД

"Аресенерджи" ЕООД

Едноличен собственик на АресЕнерджи ЕООД е AcegasApsAmga S.p.A., част от групата на Holding Energia Risorse Ambiente S.p.А. (HERA), една от най-големите италиански ютилити компании.

HERA е създадена през 2002 г. в Италия, като през годините компанията бележи забележителен растеж и развитие в областите: Околна среда (събиране и рециклиране на отпадъци), Енергетика (продажба на електрическа енергия и природен газ), ВиК. Със своите над 8 500 служители компанията обслужва ежедневно над 3.5 млн. клиенти.

Повече информация за дружеството АресЕнерджи ЕООД, можете да намерите и на интернет страницата ни: www.aresenergy.bg 

Смятаме, че можем да Ви предложим привлекателни условия за доставка на електрическа енергия и, при проявен интерес от Ваша страна, сме на разположение да обсъдим тези възможности.

Прочети още

Планове

"Аресенерджи" ЕООД

АресЕнерджи Малък Бизнес

Борсова цена

Цената се определя от Българската независима енергийна борса (БНЕБ). Може да включва административни такси.

Цена на продукта: Почасова цена на Българската Независима Енергийна Борса + 14,90 лв./МВтч

Продуктът е предназначен за малки стопански клиенти със СТП измерване и месечна консумация до 1000 кВтч.

Цената включва:

- Продажба на активна електрическа енергия;

- Изготвяне на почасови прогнози за потреблението на обектите на клиента;

- Поемане на всички разходи за постигнатите небаланси;

- Администриране на процедурата по смяна на доставчика/ търговеца;

- Фактуриране на сумите за мрежови услуги, предоставени от съответното разпределително дружество

АресЕнерджи Малък Бизнес

Бизнес

Борсова цена

Цената се определя от Българската независима енергийна борса (БНЕБ). Може да включва административни такси.

 • Авансово плащане (предплащане) - Не
 • Автоматично продължаване на договора - Не
 • Включена балансираща енергия - Да
 • Възможност за отстъпка и индивидуална оферта - Да
 • Допълнителни услуги за Енергийна Ефективност - Не
 • Зелена енергия - Не
 • Изисква банкова гаранция - Не
 • Неустойка при прекратяване - Не
 • Плаваща цена - Не
 • Право на едностранна промяна в договора - Не
 • Промоциален период (в месеци) - Не
 • Срок на предизвестие при прекратяване (месеци) - 1
 • Цената се изменя по време на договора - Не

"Аресенерджи" ЕООД

АресЕнерджи Битови

Борсова цена

Цената се определя от Българската независима енергийна борса (БНЕБ). Може да включва административни такси.

Цена на продукта: Почасова цена на Българската Независима Енергийна Борса + 19,90 лв./МВтч

Продуктът е предназначен за битови клиенти.

Цената включва:

- Продажба на активна електрическа енергия;

- Изготвяне на почасови прогнози за потреблението на обектите на клиента;

- Поемане на всички разходи за постигнатите небаланси;

- Администриране на процедурата по смяна на доставчика/ търговеца;

- Фактуриране на сумите за мрежови услуги, предоставени от съответното разпределително дружество

АресЕнерджи Битови

Дом

Борсова цена

Цената се определя от Българската независима енергийна борса (БНЕБ). Може да включва административни такси.

 • Авансово плащане (предплащане) - Не
 • Автоматично продължаване на договора - Не
 • Включена балансираща енергия - Да
 • Възможност за отстъпка и индивидуална оферта - Да
 • Допълнителни услуги за Енергийна Ефективност - Не
 • Зелена енергия - Не
 • Изисква банкова гаранция - Не
 • Неустойка при прекратяване - Не
 • Плаваща цена - Не
 • Право на едностранна промяна в договора - Не
 • Промоциален период (в месеци) - Не
 • Срок на предизвестие при прекратяване (месеци) - 1
 • Цената се изменя по време на договора - Не

"Армако Енерджи" ЕАД

Имаш избор

Сравни оферите за доставка на енергия и избери подходящата за теб

Сравни оферти

"АСМ Енерджи" ООД

АСМ Енерджи е Вашият сигурен доставчик на електрическа енергия!

Ние предлагаме ниски цени и перфектно обслужване.

Дружеството има валидна лицензия за търговия с ел. енергия от 2014 г., сертификат за качество по ISO 9001 в областта на търговията с ел. енергия.

Ние не търсим клиенти,  търсим партньори!

Прочети още

Планове

"АСМ Енерджи" ООД

АСМ Енерджи ООД

Борсова цена

Цената се определя от Българската независима енергийна борса (БНЕБ). Може да включва административни такси.

Ние предлагаме ниски цени и перфектно обслужване.

Дружеството има валидна лицензия за търговия с ел. енергия от 2014 г., сертификат за качество по ISO 9001 в областта на търговията с ел. енергия.

Ние не търсим клиенти,  търсим партньори!

Оставаме с желание за бъдещо партньорство.

Свържете се с нас за персонална оферта на

office@acmenergy.eu  www.acmenergy.eu  вече и във фейсбук fb.me/ACMEnergyLLC m.me/ACMEnergyLLC

АСМ Енерджи ООД

Дом Бизнес

Борсова цена

Цената се определя от Българската независима енергийна борса (БНЕБ). Може да включва административни такси.

 • Авансово плащане (предплащане) - Не
 • Автоматично продължаване на договора - Да
 • Включена балансираща енергия - Да
 • Възможност за отстъпка и индивидуална оферта - Не
 • Допълнителни услуги за Енергийна Ефективност - Не
 • Зелена енергия - Не
 • Изисква банкова гаранция - Не
 • Неустойка при прекратяване - Не
 • Плаваща цена - Не
 • Право на едностранна промяна в договора - Не
 • Промоциален период (в месеци) - Не
 • Срок на предизвестие при прекратяване (месеци) - 1
 • Цената се изменя по време на договора - Не
 • Административна такса - 21 лв. МВтч

"Болкан Лоджик" ООД

„Болкан Лоджик“ ООД е лицензиран търговец на електрическа енергия с Лиценз N Л-465-15/27.04.2016г.

Стремим се към предоставяне на стабилни условия и конкурентни цени на нашите клиенти при нарастващата динамика на пазара. Разчитаме на дълготрайни партньорски отношения, чрез прилагане на индивидуален и клиентски ориентиран подход в обслужването.

1500 GWh реализирани за 2022 г.

„Болкан Лоджик“ ООД в качеството си на търговец и Координатор на стандартна балансираща група предлага следните услуги:

 • балансиране и доставка на електрическа енергия до крайни клиенти.
 • балансиране и изкупуване на електрическа енергия от ВЕИ производители с инсталирана мощност над 0.5 MW, както и балансиране и изкупуване на електрическа енергия от ВЕИ производители предназначена изцяло за свободен пазар.

„Болкан Лоджик“ ООД в качеството си на Координатор на комбинирана балансираща група предлага следните услуги:

 • балансиране за ВЕИ производители с инсталирана мощност под 0.5 MW.
 • изкупуване енергия на ВЕИ производители под 0.5 MW, след достигане на нетно специфично производство.

 

За повече информация:

Телефон: 0884507101

Сайт: https://balkanlogic.com/

E-mail: sales@balkanlogic.com

Запитване може да бъде направено на следния уеб адрес: https://balkanlogic.com/contacts/new?locale=bg

Прочети още

"ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ" ЕАД

EVN Електроснабдяване e водещ търговец на свободния пазар на електроенергия в България. Ние предлагаме дългосрочно и ползотворно партньорство, базирано на коректност, професионализъм и доверие. Част сме от голямото семейство на австрийския концерн EVN AG. Отличаваме се с постоянния си стремеж към качество, модернизация и достигане на световно утвърдени стандарти както в енергетиката, така и в сферата на клиентско обслужване и устойчиво развитие.

Предлагаме подходящи решения на всеки един етап от развитието на пазара, целящи да отговорят максимално точно на потребностите на нашите клиенти.

Нашите канали на обслужване и онлайн услуги включват:

 • 29 клиентски офиса, които са на разположение на нашите клиенти в Югоизточна България
 • Професионален телефонен център, с който се свързват над 550 000 потребители годишно
 • Електронна фактура
 • EVN Онлайн плюс системата за справки и разплащания ни на www.evn.bg на разположение 24/7

Влагаме време и енергия, за да удовлетворим нуждите ви и да обезпечим сигурността на енергийните ви доставки във всеки момент.

Свържете се с нас:

т 0700 1 7777 

e-mail: ectrade@evn.bg 

www.evn.bg

ул. „Хр. Г. Данов” 37

4000 Пловдив

 

 

Прочети още

Да заявиш предпочитана оферта от доставчик е лесно Сравни оферти

"ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп" ЕАД

Ние от „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД (EVN Трейдинг) сме част от семейството на австрийския концерн  EVN – водеща енергийна група с дългогодишен опит и над 4,7 млн. клиенти на европейските енергийни пазари. На българския пазар сме от 2008 г., търгуваме с електрическа енергия в още пет страни в региона: Гърция, Македония, Румъния, Сърбия и Унгария. Регистрирани сме на няколко електроенергийни борси: на българската (IBEX), на немската (EEX), на унгарската (HUPX), на гръцката (HENEX) и на румънската (ОPCOM). EVN Трейдинг извършва своята търговска дейност в две основни направления:  

 • търговия на българския пазар с крайни клиенти;
 • презгранична търговия;

Компанията ни заимства ноу-хау от дългогодишния опит на либерализиран пазар, придобит в концерна EVN, и успешно го прилага на българския пазар. С натрупаната практика и компетенции EVN Трейдинг е сред водещите енергийни доставчици в България и управлява една от най-големите балансиращи групи в страната.

 

Свържете се с нас:

т 0700 1 3636 или e-mail: info@evn-trading.com

www.evn-trading.com

 

бул.”Цар Освободител” 14 София 1000 България

Прочети още

"Ел Бонус" ЕООД

       Благодарение на експертния ни екип, ние успяхме да изградим една от най-големите и надеждни стандартни балансиращи групи. Към момента тя се състои от близо 400 MW производители (слънце, вятър, вода, биомаса и ко-генерации) и множество крайни потребители на всички нива на напрежение (ВН, СрН, НН).

       Предлагаме доставка на ел. енергия на крайни потребители, като част от нашите услуги включват:

 • Тарифни планове, съобразени с нуждите на клиента
 • Пълно административно обслужване по смяната на доставчика
 • Членство в устойчива балансираща група със значителен обем
 • Прогнозиране и обмен на данни с всички мрежови оператори
 • Ежедневна активна търговия на БНЕБ, гарантираща сигурност на доставките
 • Анализ, проектиране и изграждане на фотоволтаични централи
 • Енергиен мениджмънт чрез ЕСКО услуги за енергийна ефективност
 • Търговия с бели сертификати от енергийни спестявания
 • Дългосрочно партньорство

       Ние от „ЕЛ Бонус“ ЕООД вярваме в устойчивото развитие на отношенията с нашите партньори за това с радост ще ви помогнем!

Прочети още

"ЕЛ ЕКС КОРПОРЕЙШЪН" АД

Eл Екс Корпорейшън АД е лицензиран търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група (лиценз Л-35415/20.04.2011).

Още от основаването си през 2010 год. дружеството отстоява своята мисия за достъп до свободния пазар на електрическа енергия на всеки един потребител.

Сред клиентите ни са както индустриални потребители, присъединени на високо и средно напрежение, така и представители на малкия и среден бизнес в България.

Ел Екс корпорейшън предоставя професионални услуги и на представители на ВЕИ сектора. Дружеството осигурява надеждни доставки на електроенергия и нетиране на небаланси уравлявайки клиентско портфолио в качеството си на координатор на балансираща група.

Ел Екс Корпорейшън е регистриран участник на Българска независима енергийна борса (БНЕБ) и пълноправен член на АСЕП (Асоциация свободен енергиен пазар) от 2016г.

Основни акционери в дружеството са предприятия от сектора за оползотворяване на отпадъците и екологията в България. Екип от професионалисти се грижи за управлението на дейността и обслужването на клиентите.

За връзка с нас :

 • Адрес : гр.София, ул.Маринковица 2Б , ет. 2, офис 2 
 • Телефон: 02/ 955 19 18 
 • Мейл :office@elex.bg
 • https://elex.bg/

 

Прочети още

Планове

"ЕЛ ЕКС КОРПОРЕЙШЪН" АД

Борсова цена

Борсова цена

Цената се определя от Българската независима енергийна борса (БНЕБ). Може да включва административни такси.

Цена: Цена на Българска независима енергийна борса, пазарен сегмент „Ден напред“ за съответния месец на доставка, изчислена на база почасовото потребление на обекта, плюс надбавка 14,90лв./МВтч потребена енергия.

Този модел на ценообразуване гарантира цена, която е актуална на борсата във всяко време от денонощието.

Период на доставка: 6/12 месеца

Прекратяване на договора: с едномесечно писмено предизвестие без неустойки или други санкции

Изберете „ЕЛ ЕКС КОРПОРЕЙШЪН“ АД за доставчик на електрическа енергия и се включете в стандартната ни балансираща група и ние:

 • Ще извършваме всички действия по планиране на товарите и подаване на ежедневни прогнозни графици за потребление
 • Поемане разходите за небаланси и прогнозиране; 

 • Безплатно изготвяне на документите по прехвърляне .

 • Безплатно включване в балансираща група , без последващи допълнителни такси.

 • Договор без скрити клаузи с цена съобразно актуалните пазарни условия; 

 • Единна фактура за електрическа енергия и мрежови услуги; 

 •  Заплащане по реално измерено количество електрическа енергия;

 •  Такса администрация 2,87лв..

При необходимост може да се свържете с нас по следния начин:

гр.София, ул.Маринковица 2Б ет.2, офис 2

телефон: 02/955 19 18 

мейл: office@elex.bg 

Борсова цена

Дом Бизнес

Борсова цена

Цената се определя от Българската независима енергийна борса (БНЕБ). Може да включва административни такси.

 • Авансово плащане (предплащане) - Не
 • Автоматично продължаване на договора - Да
 • Включена балансираща енергия - Да
 • Възможност за отстъпка и индивидуална оферта - Не
 • Допълнителни услуги за Енергийна Ефективност - Не
 • Зелена енергия - Не
 • Изисква банкова гаранция - Не
 • Неустойка при прекратяване - Не
 • Плаваща цена - Да
 • Право на едностранна промяна в договора - Не
 • Промоциален период (в месеци) - Не
 • Срок на предизвестие при прекратяване (месеци) - 1
 • Цената се изменя по време на договора - Да
 • Административна такса - 2.87 лв

"ЕЛ ЕКС КОРПОРЕЙШЪН" АД

Фиксирана цена

0.00000 лв./ КВтч
/0.00 лв./ МВтч/
 • Твърда цена при подписване на договор 264,90 лв/мВтч
 • Период на доставка: 6 или 12 месеца  
 • Прекратяване на договора: с едномесечно писмено предизвестие

Изберете „ЕЛ ЕКС КОРПОРЕЙШЪН“ АД за доставчик на електрическа енергия и се включете в стандартната ни балансираща група и ние:

 • Ще извършваме всички действия по планиране на товарите и подаване на ежедневни прогнозни графици за потребление
 • Поемане разходите за небаланси и прогнозиране; 

 • Безплатно изготвяне на документите по прехвърляне .

 • Безплатно включване в балансираща група , без последващи допълнителни такси.

 • Договор без скрити клаузи с цена съобразно актуалните пазарни условия; 

 • Единна фактура за електрическа енергия и мрежови услуги; 

 • Заплащане по реално измерено количество електрическа енергия;

 • Такса администрация - 2,87 лв

При необходимост може да се свържете с нас по следния начин:

 адрес: гр.София, ул.Маринковица 2Б ет.2, офис 2

телефон: 02/955 19 18 

мейл: office@elex.bg 

уеб сайт: https://elex.bg/

Фиксирана цена

Дом Бизнес
0.00000 лв./ КВтч
/0.00 лв./ МВтч/
 • Авансово плащане (предплащане) - Не
 • Автоматично продължаване на договора - Да
 • Включена балансираща енергия - Да
 • Възможност за отстъпка и индивидуална оферта - Не
 • Допълнителни услуги за Енергийна Ефективност - Не
 • Зелена енергия - Не
 • Изисква банкова гаранция - Не
 • Неустойка при прекратяване - Не
 • Плаваща цена - Не
 • Право на едностранна промяна в договора - Да
 • Промоциален период (в месеци) - Не
 • Срок на предизвестие при прекратяване (месеци) - 1
 • Цената се изменя по време на договора - Не
 • Административна такса - 2.87 лв

Имаш избор

Сравни оферите за доставка на енергия и избери подходящата за теб

Сравни оферти

"ЕЛЕКТРОХОЛД ТРЕЙД" ЕАД

Електрохолд Трейд е първият лицензиран търговец на електрическа енергия на крайни клиенти в България от 2005 г. Дружеството е водещ доставчик на свободния пазар на крайни клиенти и координатор на стандартна балансиращата група. Електрохолд Трейд е реализирала общи доставки над 41 млрд. кВтч на обща стойност над 4.4 млрд. лв. за периода от 2006 до 2023 г.

 

Контакти:

Телефон: (02) 8959 123

Факс: (02) 9549 382

Е-мейл: trade@electrohold.bg

https://electrohold.bg/bg/trade/kontakti/

Прочети още

Планове

"ЕЛЕКТРОХОЛД ТРЕЙД" ЕАД

Електрохолд Трейд - оптимал

Борсова цена

Цената се определя от Българската независима енергийна борса (БНЕБ). Може да включва административни такси.

Сключването на договор с Електрохолд Трейд ЕАД има следните предимства за Вас:

 • Гарантирате покупката от стабилен и доказан доставчик
 • Заплащате пазарна цена на електрическата енергия
 • Прозрачно формиране на разходите за доставка
 • Получавате професионално обслужване
 • Възможни решения за енергийна ефективност
 • Надеждни ИТ системи за обмен и съхранение на данни

Включени услуги:

 • прогнозиране и балансиране
 • обмен на данни с операторите
 • финансиране на сделката
 • администриране на доставката

Общи условия:

 • Фактуриране – веднъж месечно, след доставката
 • Плащане – до 10 дни от крайната дата на отчетния период
 • Договор – стандартен, предложен от Продавача
 • Доставка – гарантирана доставка и за двете страни

Условия за включване:

 • потвърждение по електронна поща за приемане на офертата
 • сключване на Договор за продажба на електрическа енергия
 • декларация за участие в балансираща група

Цената за съответния месец ще бъде равна на средно претеглена цена на БНЕБ (Българска независима енергийна борса) пазарен сегмент „Ден напред“, изчислена на база на почасовото потребление на обекта плюс търговска надбавка от 36,80 лв./МВтч

Електрохолд Трейд - оптимал

Дом Бизнес

Борсова цена

Цената се определя от Българската независима енергийна борса (БНЕБ). Може да включва административни такси.

 • Авансово плащане (предплащане) - Не
 • Автоматично продължаване на договора - Не
 • Включена балансираща енергия - Да
 • Възможност за отстъпка и индивидуална оферта - Не
 • Допълнителни услуги за Енергийна Ефективност - Не
 • Зелена енергия - Не
 • Изисква банкова гаранция - Не
 • Неустойка при прекратяване - Не
 • Плаваща цена - Не
 • Право на едностранна промяна в договора - Да
 • Промоциален период (в месеци) - Не
 • Срок на предизвестие при прекратяване (месеци) - 1
 • Цената се изменя по време на договора - Не

"Елнова" ЕАД

Елнова ЕАД е титуляр на лицензия № Л-518-15 от 06.02.2020г. за търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна и комбинирана балансиращи групи. Компанията ни развива търговска и консултантска дейност на територията на цялата страна и предлага богато портфолио от услуги за потребители на електроенергия. Пазарният подход на Елнова е насочен към предоставянето на иновативни решения за оптимизиране на енергийните разходи на клиентите, съобразено с индивидуалните им потребности.

 

Е-мейл: office@elnova.eu

Телефон: +359 2 44 14 111 / ‌+359 885 575 040

Адрес: гр. София 1000, ‌бул. „Джеймс Баучер" №23, ет. 4

www.elnova.eu

Прочети още

"ЕНЕКОД ГРИЙН" ЕАД

Да заявиш предпочитана оферта от доставчик е лесно Сравни оферти

"Енергео" ЕООД

Дружество ЕНЕРГЕО е лицензиран доставчик на електрическа енергия, който присъства на свободния пазар от неговото създаване през 2004 г. ЕНЕРГЕО е част (100% собственост) от корпоративната структура на ГЕОТЕХМИН, една от структуро-определящите индустриални групи в България със значителен принос в БВП. 

Дружеството снабдява ключови индустриални, големи и средни крайни потребители на електрическа енергия, прилагайки всички добри практики, основаващи се на прозрачност и партньорски отношения при вземането на решения в областта на: доставката на електрическа енергия, възобновяеми енергийни източници, енергийна ефективност, технически и инженерни решения и услуги.

Прочети още

Планове

"Енергео" ЕООД

Стопански потребители - свободен пазар (БОРСОВА ЦЕНА С НАДБАВКА)

Борсова цена

Цената се определя от Българската независима енергийна борса (БНЕБ). Може да включва административни такси.

Undefined property: content

Стопански потребители - свободен пазар (БОРСОВА ЦЕНА С НАДБАВКА)

Дом Бизнес

Борсова цена

Цената се определя от Българската независима енергийна борса (БНЕБ). Може да включва административни такси.

 • Авансово плащане (предплащане) - Не
 • Автоматично продължаване на договора - Да
 • Включена балансираща енергия - Да
 • Възможност за отстъпка и индивидуална оферта - Да
 • Допълнителни услуги за Енергийна Ефективност - Не
 • Зелена енергия - Не
 • Изисква банкова гаранция - Не
 • Неустойка при прекратяване - Не
 • Плаваща цена - Не
 • Право на едностранна промяна в договора - Не
 • Промоциален период (в месеци) - Не
 • Срок на предизвестие при прекратяване (месеци) - 1
 • Цената се изменя по време на договора - Не
 • Административна такса - 15.00

"Енергийни Иновативни Технологии" ЕООД

"Енергийни Иновативни Технологии" ЕООД е компания предлагаща доставка на електрическа енергия,  консултиране, смарт метеринг решения, пълен инжинеринг и управление на проекти за изграждане на възобновяеми енергиини източници и иновативни решения за енергиен мениджмънт. Ние сме доказан партньор, който добавя в своето портфолиото ютилити решения отговарящи на всички световни стандарти. Гарантираме коректност, бързина и гъвкавост. Нашата мисия е да създаваме надеждни партньорства базирани на  конкретните ви нужди и решения, които оптимизират разходите. Да създаваме надеждни ефективни и устойчиви решения, които подобряват настоящите и дават сила на бъдещето. В динамично променящата се бизнес среда, ние се ангажираме да осигурим надеждно партньорство и технологична подкрепa,защото Вашият успех е Нашият успех и това е Силата да постигнем повече Заедно!

 

Контакти:

гр.София, ж.к Лозенец, ул.Червена стена №46

www.energytech.bg

тел: 0700 100 21

Прочети още

"ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги" ЕАД

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги ЕАД е 100% собственост на ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕАД, с централен офис в град Варна. Дружеството развива дейността си на територията на цялата страна, включително осъществява и международни сделки във връзка с покупко-продажбата на електрическа енергия, продажба на сертификати за произход и други дейности в сферата на енергетиката. С Решение №И2-Л-360/25.09.2020 г. на КЕВР лицензията на дружеството за дейността "търговия с електрическа енергия" е удължена до 21.07.2031 г.

Основната цел на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги ЕАД е да осигури качествено и надеждно снабдяване на потребители, регистрирани на пазара по свободно договорени цени, съгласно законовите изисквания в България. В момента компанията предлага електроенергия на либерализирания пазар, като доставката се базира както на конкретни товарови графици и прогнози, предоставени от клиентите, така и на прогнозиране за сметка на компанията.

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги ЕАД е натрупала над петнадесет успешни години опит като регистриран участник на свободния пазар на електрическа енергия в страната. През годините компанията е изградила стабилно портфолио от много големи индустриални клиенти, работещи във водещи отрасли (металургия, химическа, стъкларска промишленост, търговия, промишлено производство, минно дело и други), клиенти от сферата на услугите, търговски вериги и др.

Освен един от водещите търговци на свободния пазар, компанията е лицензиран координатор на балансираща група и активно работи на пазара на балансираща енергия още от неговото зараждане. В момента ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги ЕАД може да предложи на своите клиенти участие в уникална балансираща група, включваща собствени балансиращи мощности и търговец на електроенергия. Към настоящия момент балансиращата група на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги ЕАД е една от най-големите и с най-голям брой регистрирани клиенти в България.

Визията на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги ЕАД е да се позиционира като стабилен инвеститор и водещ търговец с електроенергия в България, да бъде надежден партньор и професионален консултант на своите клиенти и партньори.

 

Контакти:

 

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги - Вашият енергиен доставчик!

Прочети още

Планове

"ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги" ЕАД

ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРДЖИ КОМФОРТ

Борсова цена

Цената се определя от Българската независима енергийна борса (БНЕБ). Може да включва административни такси.

Можете да сключите договор по ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРДЖИ КОМФОРТ и директно чрез нашата онлайн платформа www.kupitok.bg (https://portal.eproes.bg/).

Текущ размер на надбавка по продукт ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРДЖИ КОМФОРТ към сетълмент цените на Българска независима енергийна борса:

Надбавка от 18,90 лв./МВтч с прибавени 2,50% от съответната сетълмент цена.

Месечна такса за обслужване в размер на 3 лв. за обект.

ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРДЖИ КОМФОРТ Ви предлага:

 • Пазарно обусловена цена, пряко обвързана с цените на Българска независима енергийна борса (БНЕБ) от пазарен сегмент „Ден напред“: С ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРДЖИ КОМФОРТ Вашата цена ще бъде напълно относима към промените в цените на едро и ще е резултат от пазарните тенденции и Вашия индивидуален профил на потребление. Цената за активна електрическа енергия, която ще заплащате всеки отчетен период, ще се образува като средна претеглена стойност от клиринговите цени на пазар „Ден напред" на БНЕБ и надбавка под формата на твърда част с добавен минимален процент върху цената, изчислени на база Вашето потребление, измерено или разпределено по периоди на сетълмент от мрежовия Ви оператор. Балансираният подход при определянето на надбавката чрез фиксиран и пазарно обвързан компонент Ви дава възможност за по-доброто ѝ планиране като Ви осигурява защита от значителното ѝ изменение при драстични увеличения в борсовите цени. Освен разходите по прогнозиране и балансиране, които са предвидени в надбавката, в условията на продукта е включена и минимална месечна такса на обект, която следва да покрива всички останали дейности по обслужване на обектите към Вашия договор.
 • Срочен договор с възможност за прекратяване без неустойки при изтичане на срока или удължаване за нов период при същите условия: При избор на продукт ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРДЖИ КОМФОРТ Вие ще подпишете договор за срок от 1 година, който можете да прекратите без неустойка в рамките на тридесет дневен период месец преди изтичането на срока, а в случай, че не изпратите уведомление за прекратяване договорът ще бъде удължаван всеки път за нов период от 1 година. От друга страна в случай на предстояща промяна в модела за определяне на цената и в размера на надбавката или месечната такса за обслужване, ние ще имаме ангажимент да Ви осигурим достатъчно време преди въвеждане на изменението, за да прецените дали е подходящо за Вас или да предприемете необходимите стъпки по промяна на условията си, без да дължите неустойка за това.

Какви други предимства получавате с договор по продукт ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРДЖИ КОМФОРТ:

 • Единна фактура за електрическа енергия и мрежови услуги – договорът по продукт ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРДЖИ КОМФОРТ е за комбинирани услуги и Вие ще получавате една фактура, която ще включва както задълженията Ви за стойността на доставената енергия по договор, така и дължимите суми към разпределителното дружество за мрежови услуги.
 • Без ангажименти и разходи по прогнозиране и балансиране на свободния пазар – ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги ще поеме за Вас отговорността за необходимите дейности по прогнозиране и балансиране, както и за ежедневните графици към Електроенергийния системен оператор. С този продукт Вие вземате участие в една от най-големите и успешни балансиращи групи на свободния пазар в България.
 • Без обезпечения (банкова гаранция).
 • Без междинни вноски, авансови плащания и депозити.
 • Възможност за плащане с директен дебит.

За да получите повече информация относно ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРДЖИ КОМФОРТ свържете се с нас на телефон *6161 или 0700 359 61, или ни пишете на market@energo-pro.bg.

ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРДЖИ КОМФОРТ

Бизнес

Борсова цена

Цената се определя от Българската независима енергийна борса (БНЕБ). Може да включва административни такси.

 • Авансово плащане (предплащане) - Не
 • Автоматично продължаване на договора - Да
 • Включена балансираща енергия - Да
 • Възможност за отстъпка и индивидуална оферта - Не
 • Допълнителни услуги за Енергийна Ефективност - Не
 • Зелена енергия - Не
 • Изисква банкова гаранция - Не
 • Неустойка при прекратяване - Да
 • Плаваща цена - Да
 • Право на едностранна промяна в договора - Да
 • Промоциален период (в месеци) - Не
 • Срок на предизвестие при прекратяване (месеци) - 1
 • Цената се изменя по време на договора - Не
 • Административна такса - 18,90 лв./МВтч с прибавени 2,50% от съответната сетълмент цена + 3 лв. месечна такса за обект

Имаш избор

Сравни оферите за доставка на енергия и избери подходящата за теб

Сравни оферти

"ЕНЕРГО-ПРО Продажби" АД

ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД притежава следните лицензии, издадени от Комисията за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката:

o   Лицензия № Л-139-11 / 13.08.2004 г. за снабдяване с електрическа енергия от краен снабдител на обособена територия, с включени права и задължения за дейността „координатор на балансираща група“. Територията на лицензията е с размер от близо 30 000 кв. км и обхваща 9 административни области в Североизточна България - Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Разград, Русе, Силистра, Търговище и Шумен. В качеството си на краен снабдител ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД снабдява с електрическа енергия битови и небитови клиенти, чиито обекти са присъединени към електроразпределителната мрежа на ниво ниско напрежение, когато тези клиенти не са избрали друг доставчик. Съгласно Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (обн. ДВ, бр. 57 от 26.06.2020 г.) считано от 01.10.2020 г. по лицензията за снабдяване с електрическа енергия от краен снабдител дружеството ще има право да снабдява единствено обекти на битови клиенти, които не са избрали друг доставчик.

o   Лицензия № Л-410-17 / 01.07.2013 г. за доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция на обособена територия, с включени права и задължения за дейността „координатор на балансираща група“. Територията на лицензията съвпада с тази по лицензията за снабдяване с електрическа енергия от краен снабдител. В качеството си на доставчик от последна инстанция  дружеството снабдява с електрическа енергия клиенти, чиито обекти са присъединени към електроразпределителната мрежа на ниво средно напрежение, до избора им на друг доставчик, както и клиенти, които са останали без доставчик на пазара на електрическа енергия по свободно договорени цени.

o   Лицензия № Л-521-15 / 08.05.2020 г. за търговия с електрическа енергия, с включени права и задължения за дейността „координатор на балансираща група“. Дружеството има право да осъществява дейността по лицензията на цялата територия на Република България. По силата на лицензията дружеството има право да снабдява клиенти на пазара на електрическа енергия по свободно договорени цени (свободен пазар). В допълнение, в качеството си на търговец дружеството има задължение съгласно Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (обн. ДВ, бр. 57 от 26.06.2020 г.) да осигури снабдяването с електрическа енергия на небитовите клиенти, които до 30.09.2020 г. не са сключили договор с доставчик на свободния пазар. Доставката на електрическа енергия в тези случаи ще се извършва въз основа на типов договор, одобрен от КЕВР, със срок от 01.10.2020 г. до 30.06.2021 г.

През годините компанията инвестира непрекъснато в повишаване качеството на обслужване на своите клиенти, за да поддържа добри бизнес взаимоотношения в дългосрочен план с тях. В отговор на техните растящи изисквания, както и за да предостави бързо и коректно обслужване, компанията обособи 13 центъра за обслужване на клиенти и въведе денонощен телефонен център с единен номер 0700 800 61. В допълнение, на интернет страницата на компанията www.energo-pro-sales.bg клиентите имат възможност да се информират за промените на пазара на електроенергия, както и за актуални продукти, услуги и кампании на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД.

Дружеството разчита на своя дългогодишен опит и експертиза, освен за стабилното снабдяване с електроенергия, но и за ефективната комуникация към своите клиенти. В тази връзка ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД се стреми да информира клиентите си проактивно за всички новости, свързани с енергийния пазар - от съвети за ефективно използване на електрическа енергия и опазване на околната среда до персонални решения за всеки бизнес. По този начин компанията усъвършенства дейността си и повишава качеството на предоставяните услуги, така че във всеки един момент да бъде надежден и компетентен партньор за своите клиенти.

 

Контакти:

Телефон: 0700 800 61

Интернет страница: https://energo-pro-sales.bg/

Имейл: service@energo-pro.bg

 

Прочети още

"ЕНЕРГОИНВЕСТМЪНТ" АД

Енергоинвестмънт АД е основана през 2009 г. 

Енергоинвестмънт АД е лицензиран търговец на електроенергия с лицензия № Л-330-15/21.06.2010 г. издадена от ДКЕВР, изменена с Решение № I1-L-330/17.05.2016г. на КЕВР с права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група". Компанията оперира на национално ниво. Наши клиенти са малки и големи производствени, търговски и логистични фирми от различни сектори и бизнеси. Енергоинвестмънт АД полага усилия да осигури за своите клиенти надеждност, сигурност и изгодни цени на доставената електроенергия. Енергоинвестмънт АД се ангажира да предоставя на бизнеса достъпна електроенергия, персонализирани решения и превъзходно обслужване.

Енергоинвестмънт АД притежава сертификат за качество по стандарт ISO 9001:2015, относно всички дейности свързани с търговията на електроенергия

 

Контакти: 

Енергоинвестмънт АД

гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма бизнес тауърс, сграда А, ет. 3

email: office@energoinvestment.bgenergo.ad@abv.bg

тел: +359 885 351 000; +359 886 334 380

 

Прочети още

"Енерджи Инвест Юръп" АД

Планове

"Енерджи Инвест Юръп" АД

Енерджи Инвест Юръп АД потребител/производител

Борсова цена

Цената се определя от Българската независима енергийна борса (БНЕБ). Може да включва административни такси.

Цена за потребители/производители се определя от почасово от цената на БЕНБ сегмент "Ден напред" плюс/минус цена за балансиране, административно обслужване и др.

За всеки потребител/производител се изготвя индивидуална оферта.

Енерджи Инвест Юръп АД потребител/производител

Дом Бизнес

Борсова цена

Цената се определя от Българската независима енергийна борса (БНЕБ). Може да включва административни такси.

 • Авансово плащане (предплащане) - Да
 • Автоматично продължаване на договора - Да
 • Включена балансираща енергия - Да
 • Възможност за отстъпка и индивидуална оферта - Да
 • Допълнителни услуги за Енергийна Ефективност - Не
 • Зелена енергия - Да
 • Изисква банкова гаранция - Не
 • Неустойка при прекратяване - Не
 • Плаваща цена - Не
 • Право на едностранна промяна в договора - Да
 • Промоциален период (в месеци) - Не
 • Срок на предизвестие при прекратяване (месеци) - 1
 • Цената се изменя по време на договора - Да

Да заявиш предпочитана оферта от доставчик е лесно Сравни оферти

"ЕНЕРДЖИ МТ" ЕАД

Енерджи МТ ЕАД е българска компания, създадена в средата на 2010 г., развиваща дейност в областта на енергетиката. Дружеството притежава лицензия за търговия с електроенергия и координатор на стандартна и комбинирана балансиращи групи.

 

Повече от 10 години Енерджи МТ ЕАД доставя електроенергия по свободно договорени цени на големи индустриални потребители, а след 2010 г. и на по-малки стопански потребители. В края на 2012 г. екипа на дружеството започна активно да работи с ВЕИ производители, като предлага различни продукти и услуги свързани с участието им на свободния пазар в България.

 

Контакти:

Телефон:        +359 2 462 38 80 

Адрес:            гр. София 1756, ‌бул. Г. М. Димитров №57

Е-мейл:          office@emtbg.com

www.emtbg.com

 

Прочети още

Планове

"ЕНЕРДЖИ МТ" ЕАД

Борсово индексирана цена

Борсова цена

Цената се определя от Българската независима енергийна борса (БНЕБ). Може да включва административни такси.

Undefined property: content

Борсово индексирана цена

Дом Бизнес

Борсова цена

Цената се определя от Българската независима енергийна борса (БНЕБ). Може да включва административни такси.

 • Авансово плащане (предплащане) - Не
 • Автоматично продължаване на договора - Не
 • Включена балансираща енергия - Да
 • Възможност за отстъпка и индивидуална оферта - Не
 • Допълнителни услуги за Енергийна Ефективност - Не
 • Зелена енергия - Не
 • Изисква банкова гаранция - Не
 • Неустойка при прекратяване - Не
 • Плаваща цена - Да
 • Право на едностранна промяна в договора - Не
 • Промоциален период (в месеци) - Не
 • Срок на предизвестие при прекратяване (месеци) - 1
 • Цената се изменя по време на договора - Не

"Енерджи Оперейшънс" ООД

„Енерджи Оперейшънс“ ООД  е лицензиран търговец на електрическа енергия и координатор на балансираща група в съответствие с всички изисквания на действащото законодателство.

Основната дейност на дружеството е насочена към доставка на електрическа енергия на крайни клиенти, енергиен мениджмънт, оперативно планиране и консултации в сферата на енергетиката.

Ние се стремим да създаваме дългосрочни партньорски отношения с нашите клиенти като им предлагаме комплексни услуги, насочени към намаляване на разходите им за електрическа енергия и подпомагане на енергийния мениджмънт на обектите им. Нашите консултанти могат да допринесат за устойчивото развитие на бизнеса Ви, като Ви предоставят  експертни съвети и съдействие при реализацията на проекти свързани с енергийна ефективност, производство на електрическа енергия от фотоволтаични инсталации, инфраструктура или присъединяване на обект към електропреносната или електроразпределителната мрежа.

Прочети още

Планове

"Енерджи Оперейшънс" ООД

Борсова цена + надбавка

Борсова цена

Цената се определя от Българската независима енергийна борса (БНЕБ). Може да включва административни такси.

Цена на електрическата енергия: Цената за съответния месец ще бъде равна на средно претеглена цена на БНЕБ (Българска независима енергийна борса) пазарен сегмент „Ден напред“, изчислена на база на почасовото потребление на обекта плюс надбавка за МВтч в зависимост от профила на потребление.

Период на доставка:  12 месеца (начало на доставката след изпълнение на процедурата по смяна на доставчик на ел. енергия)*

* „Енерджи Оперейшънс“ ООД ще има грижата за подаване на необходимите документи за смяна на доставчик на електрическа енергия до мрежовия оператор в съответствие с действащата процедура. 

Оферираната цена НЕ включва цени за мрежови услуги, такси за реактивна енергия, такса „задължение към обществото“, както и каквито и да е други такси или надбавки, които могат да бъдат въведени с промени в действащата нормативна уредба и/или с решения на компетентен орган. Оферираната цена НЕ включва акциз и ДДС. Оферираната цена включва разходи за небаланси.

Фактуриране и плащане: Между 5-то и 10-то число на месеца, следващ месеца на доставка. „Енерджи Оперейшънс“ ООД издава на купувача фактура за дължимата сума за съответния месец. Купувачът дължи заплащане на фактурата до 5 (пет)  дни след получаването ѝ.

Прекратяване на договора: Купувачът има право да прекрати договора с отправяне на едномесечно писмено предизвестие, съобразено с условията на приложимия нормативен процес по смяна да доставчик на електрическа енергия.

Борсова цена + надбавка

Дом Бизнес

Борсова цена

Цената се определя от Българската независима енергийна борса (БНЕБ). Може да включва административни такси.

 • Авансово плащане (предплащане) - Не
 • Автоматично продължаване на договора - Да
 • Включена балансираща енергия - Да
 • Възможност за отстъпка и индивидуална оферта - Да
 • Допълнителни услуги за Енергийна Ефективност - Да
 • Зелена енергия - Да
 • Изисква банкова гаранция - Не
 • Неустойка при прекратяване - Не
 • Плаваща цена - Да
 • Право на едностранна промяна в договора - Не
 • Промоциален период (в месеци) - Не
 • Срок на предизвестие при прекратяване (месеци) - 1
 • Цената се изменя по време на договора - Да

"ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ" ЕООД

Кои сме ние: “Енерджи Съплай” ЕООД е лицензиран търговец на електроенергия и координатор на балансиращи групи, съставени от крайни потребители и производители.

Компанията започва да развива своята дейност през 2008г., след получаване на първия си лиценз за търговия с електроенергия в рамките на Р България в края на 2007г.

От 2012 г. сме координатор на балансираща група в мрежата на ЕСО ЕАД, впоследствие и на такива в Унгария, Сърбия и Македония. Също така работим и като координатор на комбинирана група с ВЕИ производители.     

Винаги се отличаваме като коректен и надежден партньор за доставка и покупка на произвеждана електроенергия.

 

Дейност извън България:

С развитието на нашата експертиза успяваме да разширяваме портфолиото ни от услуги в региона на Централна и Югоизточна Европа. В момента компанията работи като доставчик на електроенергия с развита мрежа от собствени лицензирани дружества в следните страни: Унгария, Сърбия, Македония, Гърция, Босна и Херцеговина и Албания.

Също така извършваме доставки на дневна база и в Италия, Турция, Румъния, Словения и Австрия

Електроенергийният сектор е един от най-динамично развиващите се в Европа и ние като активни участници допринасяме за добрите промени с гъвкавост. Енерджи Съплай е сред основателите на пазарът за продължителна търговия в рамките на деня в Унгария, още известен като HUPX Intraday Market.

 

Нашите услуги:

Доставка на електроенергия и енергийна експертиза с включени почасово прогнозиране, управление на отклоненията и поемане на плаващ риск

Закупуване на електроенергия от различни производители, включително и мощности от ВЕИ произход: Прогнозиране, Балансиране и Оптимизация на разходите 

Дългосрочни договори за покупка и продажба на електроенергия с възможност за индексиране по различни икономически показатели с цел разпределение на риска от пазарна промяна

Краткосрочни договори с високо ниво на гъвкавост: Уикенд тарифи, Отделни часови профили и Доставки на база 15 - минутни интервали:  Изборът е Ваш!

Измерване на произведена и/или потребена електроенергия: Мониторингова система в реално време с отдалечен достъп

Оценяване и управление на риска: Поемане на финансова отговорност за недоставка или свръхпроизводство като част от търговското ни партньорство.

 

Очакваме Ви!

 

 

София 1000, ул. "Граф Игнатиев" № 2, ет. 3

тел.: +359 2 9848785

gsm: 0879 8888 95

факс: +359 2 9848786 

e-mail: office@energysupply-bg.com

www.energysupply-bg.com

Прочети още

Имаш избор

Сравни оферите за доставка на енергия и избери подходящата за теб

Сравни оферти

"ЕСП Златни Пясъци" ООД

Ние сме ЕСП Златни Пясъци ООД, дружество регистрирано през 2006г. като част от групата Златни Пясъци АД.

Титуляр сме на следните лицензии:

 • търговия с електрическа енергия и координатор на балансираща група;
 • снабдяване с електрическа енергия;
 • доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция

Предлагаме индивидуално отношение и гъвкав подход към всеки клиент спрямо нуждите му!

Свържете се с нас на:

тел.: 052/357 179 , факс: 052/355 571 , моб.тел. 0899 911 903

 е-mail:  esp@goldensands-bg.com

 www.esp-zlatni.bg

Прочети още

"Загора Енерджи" ООД

"Загора Енерджи" ООД гр. Стара Загора е дъщерно дружество от структурата на "Холдинг Загора" ООД с предмет на дейност "Търговия с електрическа енергия" .

Съгласно учредителния акт от 28.09.2007 г. мисията на "Загора Енерджи" ООД е да обезпечи енергийните потребности на клиентите си чрез:

 • консултиране и сътрудничество по въпроси, свързани с регистрацията на пазара
 • конкурентна и стабилна цена
 • сигурност при доставка на електроенергия
 • коректност и лоялност в отношенията

http://zagora-energy.com/

 

Прочети още

"Ин Аут Енерджи" ООД

Да заявиш предпочитана оферта от доставчик е лесно Сравни оферти

"КЕР ТОКИ ПАУЪР" АД

ТОКИ е първата напълно дигитална услуга за предоставяне на електроенергия в България, оперирана от "КЕР Токи Пауър" АД. Разработена специфично за нуждите на малкия и среден бизнес, както и за големи потребители и физически лица, ТОКИ предлага иновативни продукти, които до скоро не са били достъпни за потребителите на българския пазар.

"КЕР Токи Пауър" АД е лицензиран търговец на електрическа енергия (по силата на лицензия № Л-525-15 от 25.09.2020 г., издадена от КЕВР), дъщерно дружество на ,,Реналфа" АД  - една от водещите компании в областта на възобновяемите енергийни източници в Югоизточна Европа. Дружеството търгува с всички продукти на енергийната борса и обслужва над 15 000 обекта.

" КЕР Токи Пауър" АД е лицензиран търговец на електрическа енергия (по силата на лицензия № Л-525-15 от 25.09.2020 г., издадена от КЕВР).

Контакти

гр. София, бул. Христофор Колумб № 41, ет. 6

Телефони: 0700 13961, 02/9071620, 02/4210501

e-mail: office@toki.bg

Прочети още

Планове

"КЕР ТОКИ ПАУЪР" АД

Стандартен

0.22500 лв./ КВтч
/225.00 лв./ МВтч/

Предлагаме Ви специална оферта, разработена за фирмите, които искат да избегнат покачващи се борсови цени на електроенергията и търсят стабилност на цената на тока. Със “Стандартен” абонаментен план на ТОКИ получавате:

 • Лесно и бързо включване в свободния пазар на електроенергия, без риск от резки повишения на цената;
 • Фиксирана цена на кВтч за една година.

За повече информация и връзка с ТОКИ 

Телефони: 0700 13961, 02/9071620 

e-mail: office@toki.bg 

www.toki.bg

Стандартен

Дом Бизнес
0.22500 лв./ КВтч
/225.00 лв./ МВтч/
 • Авансово плащане (предплащане) - Не
 • Автоматично продължаване на договора - Да
 • Включена балансираща енергия - Да
 • Възможност за отстъпка и индивидуална оферта - Не
 • Допълнителни услуги за Енергийна Ефективност - Не
 • Зелена енергия - Не
 • Изисква банкова гаранция - Не
 • Неустойка при прекратяване - Да
 • Плаваща цена - Не
 • Право на едностранна промяна в договора - Не
 • Промоциален период (в месеци) - Не
 • Срок на предизвестие при прекратяване (месеци) - 1
 • Цената се изменя по време на договора - Не

"КЕР ТОКИ ПАУЪР" АД

Зелен

0.23000 лв./ КВтч
/230.00 лв./ МВтч/

Атрактивно предложение за отговорните потребители с фиксирана цена на кВч за зелена енергия с произходът от изцяло от ВЕИ мощности - соларни, водни и вятърни централи.  С абонаментен план „Зелен ток“ на Токи получавате:

 • "Гаранция за произход" за 100% от консумираната ВЕИ електроенергия за периода
 • Лесно и бързо включване в свободния пазар на електроенергия, без риск от резки повишения на цената

За повече информация и връзка с ТОКИ 

Телефони: 0700 13961, 02/9071620 

Зелен

Дом Бизнес
0.23000 лв./ КВтч
/230.00 лв./ МВтч/
 • Авансово плащане (предплащане) - Не
 • Автоматично продължаване на договора - Да
 • Включена балансираща енергия - Да
 • Възможност за отстъпка и индивидуална оферта - Да
 • Допълнителни услуги за Енергийна Ефективност - Не
 • Зелена енергия - Да
 • Изисква банкова гаранция - Не
 • Неустойка при прекратяване - Да
 • Плаваща цена - Не
 • Право на едностранна промяна в договора - Не
 • Промоциален период (в месеци) - Не
 • Срок на предизвестие при прекратяване (месеци) - 1
 • Цената се изменя по време на договора - Не

"КЕР ТОКИ ПАУЪР" АД

Зелен & Борсов

Борсова цена

Цената се определя от Българската независима енергийна борса (БНЕБ). Може да включва административни такси.

 • Плащате за електроенергията според почасовите цени в сегмент "Ден напред" на БНЕБ;
 • Прозрачна, фиксирана такса за административно обслужване в размер на 0.0249 лв./кВтч;
 • Получавате „Гаранция за произход“ издадена от АУЕР и сертификат за „Зелена енергия“ от ТОКИ.

За повече информация и връзка с ТОКИ:

Телефони: 0700 13961, 02/9071620 

e-mail: office@toki.bg 

www.toki.bg

*Поради динамиката на пазара, е възможно посочената тук тарифа да не е актуална. За актуални цени и оферти посетете www.toki.bg

Зелен & Борсов

Дом Бизнес

Борсова цена

Цената се определя от Българската независима енергийна борса (БНЕБ). Може да включва административни такси.

 • Авансово плащане (предплащане) - Не
 • Автоматично продължаване на договора - Да
 • Включена балансираща енергия - Да
 • Възможност за отстъпка и индивидуална оферта - Да
 • Допълнителни услуги за Енергийна Ефективност - Не
 • Зелена енергия - Да
 • Изисква банкова гаранция - Не
 • Неустойка при прекратяване - Да
 • Плаваща цена - Да
 • Право на едностранна промяна в договора - Не
 • Промоциален период (в месеци) - Не
 • Срок на предизвестие при прекратяване (месеци) - 1
 • Цената се изменя по време на договора - Не
 • Административна такса - 0.030 лв./кВтч

"КЕР ТОКИ ПАУЪР" АД

Борсов план

Борсова цена

Цената се определя от Българската независима енергийна борса (БНЕБ). Може да включва административни такси.

Предлагаме Ви специална оферта, разработена за фирмите, които са склонни да поемат риска на пазарната цена на електроенергията и желаят да я купуват без излишно оскъпяване. С Борсов абонаментен план на ТОКИ получавате:

 • директна доставка на ток по цена от енергийната борса (БНЕБ) без излишно оскъпяване;
 • Прозрачна, фиксирана такса за административно обслужване в размер на 0.0199 лв./кВтч;

За повече информация и връзка с ТОКИ:

Телефони: 0700 13961, 02/9071620 

e-mail: office@toki.bg 

www.toki.bg

*Поради динамиката на пазара, е възможно посочената тук тарифа да не е актуална. За актуални цени и оферти посетете www.toki.bg

Борсов план

Дом Бизнес

Борсова цена

Цената се определя от Българската независима енергийна борса (БНЕБ). Може да включва административни такси.

 • Авансово плащане (предплащане) - Не
 • Автоматично продължаване на договора - Да
 • Включена балансираща енергия - Да
 • Възможност за отстъпка и индивидуална оферта - Да
 • Допълнителни услуги за Енергийна Ефективност - Не
 • Зелена енергия - Не
 • Изисква банкова гаранция - Не
 • Неустойка при прекратяване - Да
 • Плаваща цена - Да
 • Право на едностранна промяна в договора - Не
 • Промоциален период (в месеци) - Не
 • Срок на предизвестие при прекратяване (месеци) - 1
 • Цената се изменя по време на договора - Не
 • Административна такса - 0.025 лв./кВтч

"КЕР ТОКИ ПАУЪР" АД

Свободен

0.21000 лв./ КВтч
/210.00 лв./ МВтч/

Предлагаме Ви специална оферта, разработена за фирмите, които  които не искат да се ангажират с дългосрочен договор и ценят възможността да го прекратят, когато поискат, като същевременно получават сигурна услуга на стабилна и предвидима цена. С абонаментен план “Свободен” на Токи получавате:

 • възможност за прекратяване на договора от страна на клиента по всяко време с 30-дневно предизвестие;
 • цена 0.210 лв./кВч с възможност за промяна от страна на Токи веднъж на тримесечие с 30- дневно предизвестие.

За повече информация и връзка с ТОКИ 

Телефони: 0700 13961, 02/9071620

 e-mail: office@toki.bg 

www.toki.bg

Свободен

Дом Бизнес
0.21000 лв./ КВтч
/210.00 лв./ МВтч/
 • Авансово плащане (предплащане) - Не
 • Автоматично продължаване на договора - Да
 • Включена балансираща енергия - Да
 • Възможност за отстъпка и индивидуална оферта - Да
 • Допълнителни услуги за Енергийна Ефективност - Не
 • Зелена енергия - Не
 • Изисква банкова гаранция - Не
 • Неустойка при прекратяване - Не
 • Плаваща цена - Да
 • Право на едностранна промяна в договора - Да
 • Промоциален период (в месеци) - Не
 • Срок на предизвестие при прекратяване (месеци) - 1
 • Цената се изменя по време на договора - Не

"МЕТ Енерджи Трейдинг България" ЕАД

MET Group АГ е компания със седалище в Цуг, Швейцария, активна на енергийните пазари в в следните държави: Швейцария, Унгария, Хърватия, Словакия, Австрия, Германия, Турция, Англия, Румъния, Сърбия, Украйна и Испания, България, Италия и Гърция. Мисията на MET Group е да се превърне във водещ играч на пазара чрез внедряване на иновации в традиционните европейски енергийни пазари.

MET ENERGY TRADING BULGARIA EAD (METBG) е създадена през 2017 г., за да представлява MET Group на пазарите на природен газ и електрическа енергия в Югоизточна Европа. METBG се фокусира върху покупката и продажбата на електроенергия и природен газ за търговци на едро и клиенти на дребно в Югоизточна Европа чрез трансгранични транзакции и тясна корпорация с други дъщерни дружества за MET в района

Прочети още

"МОСТ ЕНЕРДЖИ" АД

Като компания, оперираща на свободния пазар, „МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД  предлага възможност на крайни клиенти да намалят разходите си за електрическа енергия, подобряване на енергийната ефективност, диверсификация на източниците на енергия и да повишат своята конкурентоспособност, като инвестират и реализират по-добри приходи.

Прочети още

Имаш избор

Сравни оферите за доставка на енергия и избери подходящата за теб

Сравни оферти

"Номад Енерджи Къмпани" ЕООД

„НОМАД ЕНЕРДЖИ КЪМПАНИ” ЕООД е българска компания, създадена през 2019 г. и лицензиран търговец и координатор на електрическа енергия

Компанията разработи стратегия на развитие, устойчиво присъствие и утвърждаване на енергийните пазари в страната и региона, с планирано постепенно нарастване на пазарния дял

Наши основни приоритети са клиентската удовлетвореност и дългосрочните партньорски взаимоотношения

Ние предлагаме надеждно и качествено обслужване на нашите клиенти чрез предлагане на конкурентни цени и допълнителни услуги с добавена стойност

 

 

гр. София / 1309

бул. Димитър Петков № 69, ет. 2

+ 359 89 5672589

+ 359 2 468 78 02

openmarket@nec.bg

www.nec.bg

Прочети още

Планове

"Номад Енерджи Къмпани" ЕООД

Енерджи Борса+

Борсова цена

Цената се определя от Българската независима енергийна борса (БНЕБ). Може да включва административни такси.

• Сигурен координатор на балансираща група;

• Без такса при регистрация на обектите на свободен пазар;

• Прозрачни условия по договора;

• Опция за комбиниран договор - фактуриране на мрежови услуги.

Енерджи Борса+

Дом Бизнес

Борсова цена

Цената се определя от Българската независима енергийна борса (БНЕБ). Може да включва административни такси.

 • Авансово плащане (предплащане) - Не
 • Автоматично продължаване на договора - Да
 • Включена балансираща енергия - Да
 • Възможност за отстъпка и индивидуална оферта - Не
 • Допълнителни услуги за Енергийна Ефективност - Не
 • Зелена енергия - Не
 • Изисква банкова гаранция - Не
 • Неустойка при прекратяване - Да
 • Плаваща цена - Не
 • Право на едностранна промяна в договора - Да
 • Промоциален период (в месеци) - Не
 • Срок на предизвестие при прекратяване (месеци) - 1
 • Цената се изменя по време на договора - Не

"ПАУЪР СИСТ" ЕООД

"ПРОАКТ" ООД

ПРОАКТ ООД е лицензиран търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група с лицензия за търговия с електрическа енергия № Л-420-15/06.01.2014 г., издаденa от КЕВР и Решение И1-Л-420-15/13.10.2015 г.

ПРОАКТ ООД доставя електрическа енергия както на малки, средни и големи предприятия, така и на битови клиенти, изграждайки дългосрочни и устойчиви партньорства.

Клиентската удовлетвореност е наш основен приоритет. В лицето на ПРОАКТ ООД ще получите сигурен доставчик на електроенергия, индивидуален подход, коректно отношение, прозрачни условия, лесна комуникация и пълно съдействие по всякакви енергийни въпроси.

Свържете се с нас на:

тел.: 052/995 384

е-mail: office@proakt.bg

Прочети още

Да заявиш предпочитана оферта от доставчик е лесно Сравни оферти

"РИТЪМ-4-ТБ" ООД

Компанията ни РИТЪМ 4 ТБ ООД / ЕИК 123655865, седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. Св.Княз Борис I №93, ет.9, управители Руси Данев и Таня Данева е на пазара повече от тридесет години (1991г.). За този период утвърждава значителни пазарни позиции с коректно отношение към своите партньори. Ние сме лицензиран координатор на стандартна балансираща групa. В нея участват крайни клиенти потребители, за които ние доставяме и балансираме нужната им активна електрическа енергия, производители от Високо ефективно комбинирано производство (ВЕКП) и производители на електроенергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). Компанията предлага открит договор в истинския смисъл на свободен избор на доставчик на електроенергия с гъвкави условия и предложения към своите контрагенти. Това и отрежда позиции сред надеждните и сигурни партньори за бизнеса.

Прочети още

"СИ ЕНЕРДЖИ ГРУП" ЕАД

"Синергон Енерджи" ЕООД

“Синергон Енерджи” ЕООД е българска компания, създадена през 2014г. като търговец на електрическа енергия и координатор на балансираща група с лицензия № Л-430-15/06.11.2014 г. Дружеството е активен участник на свободния пазар и доставя енергия на над 8000 клиента – големи индустриални потребители, малък и среден бизнес.

Основните ни дейности включват търговия с електрическа енергия, както на Българския, така и на международните пазари, управление на ВЕИ производители, енергиен мениджмънт, оперативно планиране, координиране и управление на енергийни системи.

Нашата политика е да градим трайни партньорски отношения с клиентите си, като залагаме на стабилност, конкурентни условия и качествено обслужване с широк спектър от допълнителни услуги. Екипът ни от специалисти с дългогодишен опит е изцяло на Ваше разположение за анализи, консултации и съдействие във всички области на енергетиката.

Контакти

Телефон: 0700 800 80

Website: synergonenergy.bg

Е-поща: office@synergonenergy.bg

Адрес: ул. „Бачо Киро“ № 23, 1000 София, България 

Прочети още

Имаш избор

Сравни оферите за доставка на енергия и избери подходящата за теб

Сравни оферти

"СМАРТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД" ЕАД

СМАРТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД ЕАД - Електрическа енергия за Вашия бизнес и дом.

Партньорство с успех!

 

СМАРТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД ЕАД  е лицензиран търговец на електрическа енергия и Координатор на стандартна балансираща група с лицензия за търговия с електрическа енергия  № 443-15/25.05.2015 год., издаденa от КЕВР .

СМАРТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД ЕАД   е  част от СМАРТ ЕНЕРДЖИ- група от   водещи компании в областта на изграждането и производството на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници , както и производител на фотоволтаични панели. 

СМАРТ ЕНЕРДЖИ притежава собствени фотоволтаични централи  на територията на България, Турция, Гърция, Румъния и Украйна.

Като част от една от водещите европейски инвестиционни и инженерингови компании в областта на възобновяемата енергия, нашата визия е да създаваме корпоративна култура, която да осигури най-доброто обслужване на нашите клиенти като се придържаме към оптимални решения, конкурентноспособни практики и индивидуален подход .

СМАРТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД ЕАД   предлага на всички клиенти на свободния пазар на електроенергия стабилност, коректни и открити партньорски отношения , конкурентни цени и условия за доставка на електрическа енергия спрямо  размера и профила на тяхното потребление.

СМАРТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД ЕАД  предлага :

 • Присъединяване на производители на ел.енергия към балансиращата група. Процедурата по регистрация се извършва и е за сметка на Смарт Енерджи Трейд ЕАД
 • Конкурентна цена за изкупуване на ел.енергия от производител
 • Сигурни плащания и стабилност на паричния поток

СМАРТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД ЕАД  - Вашето доверие е в наши ръце!

 

За контакт:

Т: 070020554; 028685123

e-mail: officesf@smartenergybg.com

www.smartenergytrade.bg

Facebook : https://www.facebook.com/ElectricityProviderinBulgaria

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/smart-energy-trade-ltd

 

 

Прочети още

Планове

"СМАРТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД" ЕАД

СМАРТ ДИНАМИК 1

Борсова цена

Цената се определя от Българската независима енергийна борса (БНЕБ). Може да включва административни такси.

1.Срок на договор- 12 месеца. 2.Разходи за балансиране-включени в цената 3.Срок за плащане-До 8 работни дни, считано от датата на издаване на фактурата. 4.Начин на прекратяване на договора- след изтичане на срока, за който е подписан, чрез подадено 30 дневно предизвестие. За да получим Вашето запитване и за да получите индивидуална оферта моля да се свържете с нас на : officesf@smartenergybg.com или направете запитване през контактната форма на www.smartenergytrade.bg

СМАРТ ДИНАМИК 1

Дом Бизнес

Борсова цена

Цената се определя от Българската независима енергийна борса (БНЕБ). Може да включва административни такси.

 • Авансово плащане (предплащане) - Не
 • Автоматично продължаване на договора - Да
 • Включена балансираща енергия - Да
 • Възможност за отстъпка и индивидуална оферта - Да
 • Допълнителни услуги за Енергийна Ефективност - Не
 • Зелена енергия - Да
 • Изисква банкова гаранция - Не
 • Неустойка при прекратяване - Да
 • Плаваща цена - Да
 • Право на едностранна промяна в договора - Не
 • Промоциален период (в месеци) - Не
 • Срок на предизвестие при прекратяване (месеци) - 1
 • Цената се изменя по време на договора - Не
 • Административна такса - 24.90 лв

"СМАРТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД" ЕАД

СМАРТ ЕНЕРДЖИ

Борсова цена

Цената се определя от Българската независима енергийна борса (БНЕБ). Може да включва административни такси.

1.Срок на договор- 12 месеца.  2.Разходи за балансиране-включени в цената 3.Срок за плащане-До 8 работни дни, считано от датата на издаване на фактурата. 4.Начин на прекратяване на договора- след изтичане на срока, за който е подписан, чрез подадено 30 дневно предизвестие. За да получим Вашето запитване и за да получите индивидуална оферта моля да се свържете с нас на : officesf@smartenergybg.com или направете запитване през контактната форма на www.smartenergytrade.bg

СМАРТ ЕНЕРДЖИ

Дом Бизнес

Борсова цена

Цената се определя от Българската независима енергийна борса (БНЕБ). Може да включва административни такси.

 • Авансово плащане (предплащане) - Не
 • Автоматично продължаване на договора - Да
 • Включена балансираща енергия - Да
 • Възможност за отстъпка и индивидуална оферта - Да
 • Допълнителни услуги за Енергийна Ефективност - Не
 • Зелена енергия - Да
 • Изисква банкова гаранция - Не
 • Неустойка при прекратяване - Да
 • Плаваща цена - Да
 • Право на едностранна промяна в договора - Не
 • Промоциален период (в месеци) - Не
 • Срок на предизвестие при прекратяване (месеци) - 1
 • Цената се изменя по време на договора - Не
 • Административна такса - 24.50

"Сток Енерджи" ЕООД

"Хидро Пауър Ютилитис" ЕООД

 

„ХИДРО ПАУЪР ЮТИЛИТИС“ ЕООД е активен търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група, притежаващ лиценз № Л-511-15 /11.07.2019г. издаден от КЕВР.

Ние предлагаме индивидуални условия, надеждно партньорство, коректност и сигурност при доставките.

 

Контакти:

1303 гр.София, р-н Възраждане

ул. „Осогово“ №86, ет.5, офис 508

тел: +359 898 765 089

mail: office@hpubg.com

Прочети още

Планове

"Хидро Пауър Ютилитис" ЕООД

Борса + надбавка

Борсова цена

Цената се определя от Българската независима енергийна борса (БНЕБ). Може да включва административни такси.

Undefined property: content

Борса + надбавка

Дом Бизнес

Борсова цена

Цената се определя от Българската независима енергийна борса (БНЕБ). Може да включва административни такси.

 • Авансово плащане (предплащане) - Не
 • Автоматично продължаване на договора - Да
 • Включена балансираща енергия - Да
 • Възможност за отстъпка и индивидуална оферта - Не
 • Допълнителни услуги за Енергийна Ефективност - Не
 • Зелена енергия - Не
 • Изисква банкова гаранция - Не
 • Неустойка при прекратяване - Да
 • Плаваща цена - Не
 • Право на едностранна промяна в договора - Да
 • Промоциален период (в месеци) - Не
 • Срок на предизвестие при прекратяване (месеци) - 1
 • Цената се изменя по време на договора - Не

"ЮРОПИАН ТРЕЙД ОФ ЕНЕРДЖИ" АД

Юропиан Трейд оф Енерджи АД е учредена в началото на 2012 година и притежава лицензия № Л-386-15/16.07.2012 г., издадена от КЕВР за търговия с електрическа енергия и допълнена с права и задължения на координатор на стандартна и комбинирана балансираща група.

Компанията разполага с богато енергийно портфолио от производители, търговци и крайни клиенти.

Юропиан Трейд Оф Енерджи АД предлага услуги и продукти за доставка на електрическа енергия на крайни потребители по свободно договорени цени на територията на цялата страна, прилагайки индивидуален подход, изцяло съобразен с нуждите на клиентите.

Енергийните експерти на компанията извършват в интерес на своите клиенти прогнозиране, балансиране и консултиране, свързано с оптимизиране разходите за електрическа енергия.

 

За връзка с нас:

Телефон:       +359 882 482 573

Е-мейл:          office@etebg.eu

Адрес:            гр. София 1234, ‌бул. Джавахарлал Неру № 6, ет. 7

https://etebg.eu/

Прочети още

„Електрохолд Продажби” EАД

„Електрохолд Продажби” EАД оперира на българския пазар като ЧЕЗ Електро България“ АД  от 2007 година като за тези 15 години се утвърдихме като надежден и стабилен партньор за нашите клиенти. Продадохме над 110 милиона мегаватчаса електрическа енергия и имаме портфолио от близо 1.7 милиона крайни клиенти.

Дружеството е сред 5-те най-големите търговци на електрическа енергия на либерализирания пазар в България.

Като търговец на електрическа енергия, който е част от международна група с опит в енергетиката, „Електрохолд Продажби” EАД осигурява на клиентите си прозрачни условия, спазваме ангажиментите си и работим иновативно и гъвкаво, с отговорност и лоялност.

Предлагаме на клиентите си комбинирани услуги и индивидуален подход. Имаме 28 центъра за обслужване на клиенти, телефонна линия 0700 10 010, както и мобилни търговски екипи, които провеждат индивидуални срещи с клиентите. На сайта на дружеството www.electrohold.bg можете да откриете още полезна информация, както и във фейсбук страницата ни @cezelectrobg

За контакт с нас: 

телефон: 0700 10 010 

за оферта: Вземи оферта

Можете да ни посетите в един от центровете ни за клиенти 

 

Прочети още

Планове

„Електрохолд Продажби” EАД

Стандарт

Борсова цена

Цената се определя от Българската независима енергийна борса (БНЕБ). Може да включва административни такси.

Сключването на договор за срок от една година с Електрохолд Продажби ЕАД Ви гарантира:

 • Администриране на процедурата по смяна на доставчика/ търговеца;
 • Продажба на активна електрическа енергия;
 • Прозрачно формиране на разходите за доставка;
 • Професионално обслужване;
 • Поемане на всички разходи за постигнатите небаланси;
 • Фактуриране на сумите за мрежови услуги, предоставени от съответното разпределително дружество;
 • Без обезпечения (банкова гаранция);
 • Без междинни вноски, авансови плащания и депозити. 

Цената за съответния месец ще бъде равна на средно претеглена цена на БНЕБ (Българска независима енергийна борса) пазарен сегмент „Ден напред“, изчислена на база на почасовото потребление на обекта плюс надбавка от 0.0338 лв./кВтч.

Стандарт

Дом Бизнес

Борсова цена

Цената се определя от Българската независима енергийна борса (БНЕБ). Може да включва административни такси.

 • Авансово плащане (предплащане) - Не
 • Автоматично продължаване на договора - Да
 • Включена балансираща енергия - Да
 • Възможност за отстъпка и индивидуална оферта - Не
 • Допълнителни услуги за Енергийна Ефективност - Не
 • Зелена енергия - Да
 • Изисква банкова гаранция - Не
 • Неустойка при прекратяване - Да
 • Плаваща цена - Не
 • Право на едностранна промяна в договора - Да
 • Промоциален период (в месеци) - Не
 • Срок на предизвестие при прекратяване (месеци) - 1
 • Цената се изменя по време на договора - Да

„Електрохолд Продажби” EАД

Екстра

Борсова цена

Цената се определя от Българската независима енергийна борса (БНЕБ). Може да включва административни такси.

Сключването на договор за срок от две години с Електрохолд Продажби ЕАД Ви гарантира:

 • Администриране на процедурата по смяна на доставчика/ търговеца;
 • Продажба на активна електрическа енергия;
 • Прозрачно формиране на разходите за доставка;
 • Професионално обслужване;
 • Поемане на всички разходи за постигнатите небаланси;
 • Фактуриране на сумите за мрежови услуги, предоставени от съответното разпределително дружество;
 • Без обезпечения (банкова гаранция);
 • Без междинни вноски, авансови плащания и депозити. 

Цената за съответния месец ще бъде равна на средно претеглена цена на БНЕБ (Българска независима енергийна борса) пазарен сегмент „Ден напред“, изчислена на база на почасовото потребление на обекта плюс надбавка от 0.0318 лв./кВтч.

Екстра

Дом Бизнес

Борсова цена

Цената се определя от Българската независима енергийна борса (БНЕБ). Може да включва административни такси.

 • Авансово плащане (предплащане) - Не
 • Автоматично продължаване на договора - Да
 • Включена балансираща енергия - Да
 • Възможност за отстъпка и индивидуална оферта - Да
 • Допълнителни услуги за Енергийна Ефективност - Не
 • Зелена енергия - Да
 • Изисква банкова гаранция - Не
 • Неустойка при прекратяване - Да
 • Плаваща цена - Не
 • Право на едностранна промяна в договора - Да
 • Промоциален период (в месеци) - Не
 • Срок на предизвестие при прекратяване (месеци) - 1
 • Цената се изменя по време на договора - Да

„Електрохолд Продажби” EАД

Премиум

Борсова цена

Цената се определя от Българската независима енергийна борса (БНЕБ). Може да включва административни такси.

Сключването на дългосрочен договор за три години с Електрохолд Продажби ЕАД Ви гарантира:

 • Администриране на процедурата по смяна на доставчика/ търговеца;
 • Продажба на активна електрическа енергия;
 • Прозрачно формиране на разходите за доставка;
 • Професионално обслужване;
 • Поемане на всички разходи за постигнатите небаланси;
 • Фактуриране на сумите за мрежови услуги, предоставени от съответното разпределително дружество;
 • Без обезпечения (банкова гаранция);
 • Без междинни вноски, авансови плащания и депозити. 

Цената за съответния месец ще бъде равна на средно претеглена цена на БНЕБ (Българска независима енергийна борса) пазарен сегмент „Ден напред“, изчислена на база на почасовото потребление на обекта плюс надбавка от 0.0288 лв./кВтч.

Премиум

Дом Бизнес

Борсова цена

Цената се определя от Българската независима енергийна борса (БНЕБ). Може да включва административни такси.

 • Авансово плащане (предплащане) - Не
 • Автоматично продължаване на договора - Да
 • Включена балансираща енергия - Да
 • Възможност за отстъпка и индивидуална оферта - Да
 • Допълнителни услуги за Енергийна Ефективност - Не
 • Зелена енергия - Да
 • Изисква банкова гаранция - Не
 • Неустойка при прекратяване - Да
 • Плаваща цена - Не
 • Право на едностранна промяна в договора - Да
 • Промоциален период (в месеци) - Не
 • Срок на предизвестие при прекратяване (месеци) - 1
 • Цената се изменя по време на договора - Не