Контакти

Работно време с граждани от 9:00 до 17:30 часа

факс: 02 988 8782

e-mail: platforma@dker.bg

Представителите на медиите могат да отнасят своите въпроси по актуални теми от дейността на КЕВР на следния адрес :  gspasov@dker.bg, тел.: 02 9359 698