Въпроси и отговори

 • Възможно ли е да има по-чести аварии или друг вид проблеми при смяна на доставчика на ток?

  Не, разбира се. Доставката на електроенергия (снабдяването) и разпределението й (свързването към мрежата) отдавна са отделени на две услуги, които се извършват от две независими предприятия. Електроразпределителните предприятия предоставят и гарантират, че Вие ще имате ток постоянно. Дори в ситуация, в която доставчикът на ток не е закупил достатъчно електроенергия за своите клиенти, електроразпределителното предприятие доставя липсващата електроенергия, за да нямате прекъсване на електрозахранването.

  Ако се случи доставчика Ви на ток да обяви фалит или по друг начин внезапно прекрати дейност по снабдяване, Вие ще бъдете автоматично прехвърлени към Доставчик Последна Инстанция и няма да имате прекратяване на електроснабдяването. Това е разбира се, ако сте си платили сметките за ток. Възможно е ако не си покриете задълженията за снабдяване с ток, Вашето електрозахранване да бъде прекъснато от електроразпределително дружество по искане от доставчика Ви на ток.

 • Как да намеря информация за текущото си потребление?

  Най-лесният начин за това е като разгледате старите си фактури за електропотребление. На старите Ви фактури е изписано количеството електроенергия, която използвате за различните Ви електромери, цените и сумите за електроенергията Ви. А на последните Ви фактури дори е изписано и какъв вид е Вашият електромер.

 • Как да разбера какъв ми е електромера?

  Считано от 02.02.2021 г., във Вашата фактура ще бъде поместена информация относно причисления Ви стандартизиран товаров профил (СТП). Ако имате посочен такъв профил, то Вашият електромер е Непочасов (СТП). В случай, че такава информация липсва, то Вашият електромер е Почасов. 

 • Как ще се свържа с доставчика на ток?

  При използване на платформата ни за получаване на оферта от доставчик, трябва да предоставите контактни данни за връзка с Вас. Бъдещият Ви доставчик на ток, ще използва тях, за да се свърже с Вас и да Ви предостави необходимите документи, за да се придвижи процедурта.

  Разбира се, винаги можете да използвата платформата, за да разгледате кои са фирмите доставчици на електроенергия в България и да се свържете с тях директно без платформата.

 • Каква е процедурата по смяна на доставчик на електроенергия?

  Като гид в процедурата за смяна на доставчик на електроенергия може да бъде бъдещият Ви доставчик на електроенергия. Макар и съдържаща няколко стъпки в себе си, повечето доставчици на електроенергия покриват голяма част от административната работа вместо Вас. Процедурата трябва да бъде изпълнена всеки път, когато сменяте доставчика си на електроенергия и стартирането й започва с подписване на договор с бъдещият Ви доставчик.

  В съответното електроразпределително предприятие, което Ви обслужва трябва да бъде подадено заявление за смяна на доставчика на електроенергия. Такива заявления могат да се подават само между 1во и 10то число на месеца и важат от началото на следващия календарен месец. Възможно е за определен вид клиенти да се изисква да се подпише допълнителен договор за присъединяване към електроразпределителната мрежа на съответното ЕРП, при първоначално излизане на свободния пазар. Повечето битови (домашни) клиенти биха попаднали в тази категория.

 • Какво е КЕВР и защо администрира тази платформа?

  КЕВР е съкращение от Комисия за Енергийно и Водно Регулиране. Това е държавна комисия, определяща правилата за търговия с електроенергия и осигуряваща надзор над пазара, гарантиращ свободната и честна конкуренция.

  Съгласно Закона за Изменение и Допълнение на Закона за Енергетиката (ЗИД на ЗЕ, обн. ДВ, бр. 57 от 26.06.2020 г.) т. 27а в ал. 1 и чл. 21 от ЗЕ, КЕВР е задължена да поддържа платформа, на която търговците на електроенергия трябва да качват офертите си към крайните клиенти.

 • Какво е свободен пазар на ток?

  Свободният пазар на ток е нещо, което съществува в България отдавна. За разлика от регулирания пазар, на който Комисията за Енергийно и Водно Регулиране определя цените, на свободния пазар цените се определят, чрез свободно договаряне. Вие имате правото да избирате доставчик на електрическа енергия напълно свободно, а доставчиците се конкурират да Ви осигурят най-добрата за Вас услуга по снабдяване.

  Независимо дали сте домашен потребител или бизнес субект, Вие можете да участвате на свободния пазар на ток и да поискате да сключите договор с нов доставчик още днес. Дори от 1ви октомври 2020 г., всички юридически лица са задължени да участват на свободният пазар на електроенергия.

 • Какво е това СТП - Стандартен Товаров Профил?

  Пазара на ток работи на времеви интервали от един час или (в някои случаи) на петнадесет минути. Когато се използва електромер с почасово отчитане остойностяването на електроенергията е ясно. Ако разполагате с електромер, който отчита само месечното количеството електроенергия и инкасатор идва да отчита електромера Ви (голяма част от електромерите в България) не е възможно да се засече кога точно сте консумирали енергията. Заради това са въведени Стандартизираните Товарови Профили. Това са формули, предложени от електроразпределителните предприятия и одобрени от КЕВР, спрямо които месечното ви отчетено количество електроенергия се разпределя в часови интервали.

 • Какво ще стане, ако не подпиша договор с доставчик?

  От 1ви октомври 2020 г. всички юридически лица са задължени да подпишат договор с лицензиран доставчик на ток. Домашните потребители засега не са задължени да преминат на свободния пазар, но могат да го направят във всеки момент.

  Ако сте юридическо лице и все още не сте подписали договор на свободния пазар, не се плашете: Въведен е едногодишен преходен период, в който Вие автоматично сте прехвърлени на договор на свободния пазар на ток. Този преходен договор е регулиран от КЕВР и е валиден за една година считано от 1ви октомври 2020 г. Можете да го прекратите във всеки момент с преминаването на нов доставчик на ток.

 • Колко време отнема смяната на доставчик на електроенергия?

  Заявления за подаване на смяна на доставчик на електроенергия в съответните електроразпределителни предприятия се подават само между 1во и 10то число на месеца и важат за следващия календарен месец. Това означава, че ако например сключите договор с доставчик на 20ти януари, той от Ваше име (или Вие самите) би могъл да подаде заявлението за смяна на доставчик в периода 1ви-10ти февруари и реално договора Ви ще важи от 1ви март.

  Ако имате непокрити стари задължения, електроразпределителното предприятие е задължено да Ви откаже процедурата по прехвърляне на нов доставчик на електроенергия докато покриете старите задължения. Ако използваме примера от горе, в този случай ако покриете задълженията си през март, ще можете да се прехвърлите на новия си доставчик през април.

   

 • Колко често мога да сменям търговеца си на ток?

  Реално можете да сменяте доставчика си всеки месец. Административната процедура за смяна на доставчик на ток започва с подаване на заявление в електроразпределителното предприятие от 1ви до 10ти число на всеки месец и важи за следващия календарен месец. Възможно да имате условия доставчика си на ток за неустойки при предварително прекратяване на договора Ви за доставка. Ако сте били служебно прехвърлени към доставчик на ток на 1ви октомври 2020 г., нямате такива неустойки.